Podstawą dzisiejszego rozwoju gospodarczego jest przede wszystkim szybki i nieskrępowany dostęp do informacji.

Sprzyja temu stały postęp sieci i systemów informatycznych dający impuls do rozwoju komunikacji a tym samym rozszerzania palety usług świadczonych przez podmioty gospodarcze. Z biegiem lat informacja stała się podstawowym orężem w walce konkurencyjnej na całym globie. Może przerodzić się w przewagę nad rywalami lub pomóc uprzedzić ich posunięcia.

Każde znaczące zakłócenie funkcjonowania cyberprzestrzeni, niezależnie od tego czy miało miejsce na poziomie globalnym, lokalnym czy też dotyczyło wybranej firmy, może mieć wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego danym regionie i zakłócić sprawność prowadzenia biznesu.

Właściwa opieka nad firmowymi zasobami informacji powinna więc odbywać się permanentnie. Jest niezwykle ważna z prawnego i wizerunkowego punktu widzenia, ale też biznesowego. Może zaważyć na przebiegu istotnych transakcji w firmie. Jej brak często prowadzi do utraty partnerów biznesowych, udziałów w rynku a tym samym przychodów.

W 2017 roku:

34

polskich firm było już celem cyberataku

27

tego typu zdarzeń miało miejsce w ostatnim półroczu

32

tyle podmiotów gospodarczych padnie ofiarą ataków w ciągu najbliższych dwóch lat

64

polskich firm produkcyjnych obawia się wrogiej aktywności hakerów
Jednym z największych lęków osób zarządzających w firmach jest brak precyzyjnej wiedzy na temat zakresu i charakteru danych znajdujących się w ich sieci oraz brak pewności, czy są one dobrze zabezpieczone przed potencjalnym atakiem.

Regulacja Unii Europejskiej dot. Ochrony Danych Osobowych (EU General Data Protection Regulation – GDPR) będzie stanowiła ważny krok ku stworzeniu zestawu dobrych praktyk w tym obszarze.

Od 25 maja 2018 roku na firmach operujących w Europie lub pracujących dla klientów z UE będzie ciążył obowiązek działania w zgodzie tą regulacją. W związku z tym, że nowe prawo posiada status rozporządzenia, nie będzie wymagana jej implementacja do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich. Dotyczy obowiązków osób prawnych związanych odpowiedzialnością i obostrzeniami w kwestii przepływu danych oraz prawami konsumenta. Jego wdrożenie spowoduje, że organizacje będą musiały przemyśleć sposób, w jaki postrzegają dane osobowe, jak również rozszerzy ich odpowiedzialność w tym zakresie.

Nowe regulacje oznaczają, że wszystko, co robimy w sieci internetowej może mieć konsekwencje dla innych osób i podmiotów a ochrona danych osobowych będzie wymagana wyłącznie przez klientów i pracowników firm. Dlatego tak istotne jest jak najszybsze wdrożenie odpowiedniej technologii, która zapewni wszystkim podmiotom objętych tym prawem bezpieczeństwo w tym zakresie. Tym bardziej, że regulator przewiduje dotkliwe kary dla tych, którzy się do niego nie dostosują. Mogą bowiem sięgnąć nawet 4% globalnych przychodów firmy (lub do 20 milionów euro), co może znacząco wpłynąć na jej wynik finansowy.

WIĘCEJ O RODO