CyberBlock rozpoczął współpracę z firmą hellohub.pl

Nasza współpraca będzie dotyczyć aplikacji Data Scan, która służący do wyszukiwania danych osobowych w nieustrukturowanych zbiorach danych sieciowych, w oparciu o zdefiniowane wzorce.

Narzędzie to daje możliwość ciągłego monitorowania obecności dokumentów z danymi osobowymi w lokalizacjach sieciowych, zarówno na serwerach, jak i komputerach użytkowników.

Aplikacja jest dostosowana do rozpoznawania danych osobowych w dokumentach (m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, adres e-mail, adres fizyczny), w szczególności w języku polskim. Doskonale radzi sobie z odmienianymi przez przypadki imionami i nazwiskami, jak również precyzyjnie identyfikuje dane zawierające wszystkie polskie znaki.